Loading...

ERP projelerini geçişi zor bir aşama haline getiren en önemli faktör mevcut sistemden vazgeçen ve yeni sisteme dahil olmaya çalışan işletme ve çalışanların refakat ihtiyacının tam olarak karşılanmamasıdır.

Uyarlama danışmanlığı işletmelerin ERP çözümlerini işletme ile bütünleşik bir hale getirmek için analiz, kurgulama, uygulama ve işletim aşamalarında sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Danışmanlarımız Sektörel Proje uyarlama danışmanlığı deneyimi ile anahtar kullanıcılara birlikte işletmenin kendi çalışanı gibi çalışarak işletmenin süreçleri ve ürün arasında köprü kuruyor.

Proje Uyarlama Danışmanlığı kapsamında danışmanlarımız uluslararası metodolojilere bağlı olarak sektörel tecrübelerini firmalara aktarırken proje geçiş sürecinde firmalara

Analiz aşamasından tanımlamaya kurgulamadan canlı geçişe kadar tüm aşamalarda rehberlik ediyor.

Uniqbis Uyarlama Danışmanlığı hizmeti ile ERP’ye geçiş sürecinde işletme insan kaynakları başta olmak üzere tüm kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, güçlü bir bilgi aktarımı ve akış bütünlüğünü içinde çalışarak işletmenizi verimliliğini maksimum düzeye çıkarabilmek için çalışıyor.